Rekrytera säljare?

Rekrytera säljare

Vi på Worq är specialiserat på att rekrytera säljare inom alla områden och på alla positioner. Säljpersonalen kan göra den stora skillnaden för ett företags framgång men att hitta rätt säljare är inte alltid lätt. Gäller det enklare säljuppdrag såsom t.ex. telefonförsäljning kan det dessutom många gånger vara så att de bästa kandidaterna inte ens jobbar inom säljyrket ännu. Vi  är specialiserade på att hitta dessa kandidater och att matcha dessa mot passande säljuppdrag. Vi hittar våra kandidater både genom traditionell annonsering (tryckt media och internet) och genom våra väl etablerade nätverk.

För att vi skall kunna göra denna matchning kräver det ett nära samarbete mellan oss som rekryteringspartner och er som uppdragsgivare. Vi måste ”känna av” er säljkultur och se hur er försäljning går till. Ju bättre vi känner er verksamhet desto bättre blir resultatet av rekryteringen.

Rekrytering av försäljningschefer

Vi rekryterar alla typer av försäljningschefer, från teamleaders till coacher.

Försäljningschefens uppgift är att tillsammans med en väl fungerande säljorganisation öka företagets resultat. Många gånger lyfter man upp en säljare som visat goda resultat till denna position, vilket tyvärr i många fall resulterar i tappad försäljning och dålig ledning. Det är väldigt svårt att axla rollen som chef över tidigare kollegor, detta kräver en enorm pondus och karisma från personen ifråga. I många fall är det bättre att externt rekrytera en person som har erfarenhet av chefskap sedan tidigare. Det är naturligtvis avgörande att hitta rätt person för en sådan viktig position. Personen ska både kunna utgöra länken mellan ledning och försäljningsavdelning och kunna motivera och driva en hel avdelning.

Vi, med mångårig erfarenhet av säljledning och coachning/personlig utveckling, har kompetens att hitta dessa nyckelpersoner.

Övrig rekrytering

Vårt fokus är att rekrytera säljare men vid ett redan etablerat samarbete med en uppdragsgivare brukar vi kunna lösa andra rekryteringar. I våra nätverk finns arbetssökande med kompetens inom exempelvis teknik, ekonomi, administration, support och reception. Med andra ord, vi hjälper er att rekrytera rätt person på rätt plats.

 

 

 

 

”Rekrytering är en omsorgsfull process och det är väldigt viktigt att få rätt person på rätt plats.

Låt oss hjälpa er med detta så kan ni fokusera på det ni är bra på!”