Tillväxt Malmö

Worq Rekrytering samarbetar med Tillväxt Malmö

Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro – och minskar segregation och utanförskap. Med denna övertygelse grundades stiftelsen Uppstart Malmö 2011, och Tillväxt Malmö är en naturlig fortsättning på denna satsning.

Tillväxt Malmö drivs som ett samarbete mellan Uppstart Malmö, Malmö stad och Malmö Högskola. Vi erbjuder lösningar till dig som är företagare och fokus ligger även här på att bidra till att få företag att växa och få fler människor i arbete.

Vi vänder oss till två målgrupper: företag med fler än fem anställda samt samhällsentreprenörer, vilket vi definierar som företag med inriktning på att skapa sociala och/eller ekologiska värden på ett långsiktigt och affärsmässigt sätt. Vi erbjuder flera olika samarbetsformer för att tillsammans få ditt företag att växa.

Från Tillväxt Malmös sida ser man Worq som ett mycket positivt tillskott bland de företag man stöttar och samverkar med.

”Worqs affärsidé ligger helt i linje med Tillväxt Malmös målsättning att bidra till fler jobb i Malmö, och speciellt då människor i utsatta områden.” säger Jan-Erik Bengtsson, verksamhetsledare på Tillväxt Malmö.

För ytterligare information:
Jan-Erik Bengtsson, verksamhetsledare Tillväxt Malmö, tel 0709-74 35 19
www.tillvaxtmalmo.se